Program Kuiz KDB (KAHOOT)

Aktiviti terkini | 23 Mac 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet 1Malaysia Kampung Baharu

Tujuan :
• Program ini adalah untuk melahirkan pengguna yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru (bijak internet)
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna Internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain
• Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri
• Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet

Kelebihan dan Kebaikkan Aktiviti :
• Mengetahui cara pengunaan internet dan media sosial dengan betul
• Mengenali bahaya dan cara mengawal selia kandungan internet dan media sosial
• Mengenali peralatan komputer

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :